Placeholder text
  • 10 års jubileum til Etne Kyrkja

    Laurdag 2.september deltok Etne Speidaren på 10 års jubileumet til Etne Kyrkja med eit par aktivitetar for ungane saman med Fredagsklubben.

  • Aleksander og Atle på tur

    Aleksander Vae Haaland og Atle Aas har vore på lederkonferanse på Hell i Trøndelag. Her lærte dei meir om rekruttering, gruppeadministrasjon og landsleir. Aleksander besøkte landsleirområdet. På veg heim, i ventetida på Værnes og Gardermoen oppdaterte dei speidaren sine heimesider. Det ser du resultatet av her.

  • Besøk frå Stavanger

    I oktober hadde Gamlespeidarane besøk frå Stavanger. Hallvard, som jobbar på speidarkontoret til Rogaland krets, hadde lyst til å lære meir om dette speidararbeidet. Han var med på lefsebakemøte på Halsnes og hadde møte med leiarane i Gamlespeidar etterpå. Kanskje startar Rogaland krets eit tilsvarande speidararbeid.

Design og utvikling: CoreTrek AS