Etne KFUK-KFUM-speidarane har speidarar frå 3. klasse og oppover.
Stifinnarar (3. og 4. klasse) har møte anna kvar torsdag.
Vandrarane (5. til 10. klasse) har møte ein laurdag i månaden.
Laurdagsspeiding med 4 timers møter er utvikla i Etne.

Etne KFUK-KFUM-speidarane har samarbeid med den irske speidar gruppa 1st Killkenny Scout Group. Me har vert saman med dei på leir i England og til og med hatt de på besøk i bygda vår.