Etne KFUK-KFUM-speidarane har speidarar frå 3. klasse og oppover.
Stifinnarar (3. og 4. klasse) har møte anna kvar torsdag.
Vandrarane (5. til 10. klasse) har møte ein laurdag i månaden.
Laurdagsspeiding med 4 timers møter er utvikla i Etne.

Etne KFUK-KFUM-speidarane har samarbeid med den irske speidar gruppa 1st Killkenny Scout Group. Me har vert saman med dei på leir i england og til og med hatt de på besøk i bygda vår. 

Viss du er interessert, meld din interesse her! Bli speidar!

Her er møteplanen for vandrarane (frå 5. klasse) våren 2018.

Her er møteplanen for stifinnarane (3. og 4. klasse)hausten 2017.

Hovudsponsor: Etne sparebank